Gimnazjada

Koordynator rozgrywek

Jerzy Chmiel

tel. 696-553-696