Zarząd

W skład zarządu wchodzą następujące osoby:

  • Prezes Zarządu – Jacek Książek
  • Wiceprezes Zarządu – Jerzy Chmiel
  • Sekretarz – Grzegorz Janusz
  • Członek Zarządu – Łukasz Książkiewicz
  • Członek Zarządu – Tomasz Janusz
  • Członek Zarządu – Radosław Krajciewicz